Om Verksamheten

OM VERKSAMHETEN

Kort om FKV

Familjens Korttidsvistelse erbjuder miljöombyte och en meningsfull fritid med upplevelser och social gemenskap. Vistelsen hos oss anpassas i nära dialog med brukaren och vårdnadshavare. 


Hos oss på FKV bor man i perioder i enlighet med den individuella överenskommelsen och stödet anpassas efter brukarens behov. 

Mål och inriktning

Alla som vistas hos oss ska känna sig trygga och säkra i den verksamhet som vi bedriver. Det är därför vi på FKV strävar efter att ständigt ha dialog med brukaren och vårdnadshavare för att säkerställa verksamhetens kvalité.


På FKV fokuserar vi på att skapa förutsättningar för trygghet, personlig utveckling och att utveckla brukarens sociala förmåga som bidrar till goda levnadsvillkor. Vi på FKV lägger stor vikt på att skapa en hemlik miljö som anpassar sig efter samtal med brukaren för att på bästa möjliga sätt nå brukarens individuella behov. Detta gör vi för att sedan kunna fokusera på de delar brukaren behöver träna upp och kunna dra nytta av på både kort och lång sikt.


Men bland de främsta målen vi på FKV har, är att vi strävar efter att ge brukaren en så god chans som möjligt att utvecklas i sin egen takt och med det stöd just brukaren behöver.

Aktiviteter 

Vi erbjuder massa olika inne aktiviteter som tv-spel, sällskapsspel, pyssel och annan sport. Vi strävar även att komma ut på aktiviteter utifrån önskemål och behov, som t.ex. laserdome, bio, paddel och escaperoom.

Måltider 

Måltider lagas tillsammans med brukarna på enheten och vi äter gemensamt, men möjlighet finns att äta avskilt beroende på behoven hos brukaren. 

Personal kompetens 

Vår personal har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. All personal har relevant utbildning inom social omsorg i form av t.ex. omvårdnadsprogram,

socialpedagog och socionomer. Utbildning inom MI och inom hantering av problemskapande beteenden är något vår personal har. MI är en utbildning för att kunna föra samtal i arbete och kunna öka förståelsen kring motiverande samtal. Utbildningen inom hantering av problemskapande beteenden är en utbildning vår personal har gått för att kunna öka förståelsen och kunna förbättra sitt lågaffektiva bemötande.